Seneste tal fra officiel rapport, 2020

 

I 2020 er 77 personer er vurderet som værende handlet.

 

De 77 personer, der er vurderet som ofre for menneskehandel i 2020, er i alderen 14-57 år med en gennemsnitsalder på 30 år.

Kvinder udgør størsteparten af de vurderede ofre

55 kvinder er i 2020 vurderet som ofre for menneskehandel. Kvinder udgør dermed knap
tre fjerdedele af det samlede antal vurderede ofre for menneskehandel i 2020

Mindreårige ofre

 

Ni af de 77 vurderede ofre for menneskehandel er under 18 år. Den yngste af børnene i 2020 er 14 år. De øvrige otte børn er 15 år, to er 16 år og fem er 17 år. Alle børn er uledsagede tredjelandsborgere. 

Ny type årsrapport fra 2020

Center mod Menneskehandel udgiver ny årsrapport om tendenser på menneskehandelsområdet i 2020. Årsrapporten giver et tilbageblik på indsatsen mod menneskehandel i Danmark med både statistik og tendenser fra 2020.

Der er seks overordnede temaer i rapporten:

  1. Menneskehandel under pandemien

  2. Identifikation og støtte

  3. Efterforskning og retsforfølgelse

  4. Nye indsatser mod menneskehandel

  5. Menneskehandel i medierne

  6. Indsatser i 2021.

Rapporten præsenterer en række data om ofre for menneskehandel i Danmark. Det illustreres bl.a. gennem et verdenskort inde i rapporten, som danner et overblik over personernes køn, alder, nationalitet og udnyttelsesform.

 

Se den nyeste Årsrapport 2020 her.

Se mere på www.centermodmenneskehandel.dk

 

I Europa og resten af verden 2020

 

Hvis du vil blive  opdateret på, hvad der sker indenfor trafficking i Europa og i resten af verden, så klik ind på vedlagte rapport fra Department Of State, USA og læs deres spændende rapport ”Trafficking in Persons Report 2020”

 

I rapporten finder du  information om Danmark og vores indsats mod trafficking. (Se side 184-186). Desværre vil man kunne se, at Danmark er faldet i niveau for vores indsats fra  niveau 1. og derved bedste niveaufor national indsats til nu at ligge kun på niveau 2. ud af tre mulige. Det er er et mega tilbageskridt, der bør adresseres mere intensivt af Danmark.

 

Læs rapporten her.

 

Derudover findes også en yderligere rapport fra UNODC - United Nations Office on Drugs & Crime Report fra januar 2021. 

 

Læs rapporten her.