Seneste tal fra officiel rapport, 2021

 

I 2021 er 80 personer er vurderet som værende handlet.

 

I 2021 er 80 personer vurderet som ofre for menneskehandel af de danske myndigheder. Der er tale om en lille stigning fra 77 personer i 2020. Færre end tidligere er handlet til seksuel udnyttelse, mens flere er handlet til tvangsarbejde og strafbare handlinger sammenlignet med 2020.

Kvinder udgør fortsat størsteparten af de vurderede ofre

37 af ofrene for menneskehandel i 2021 er mænd. De udgør knap halvdelen af det samlede antal ofre i 2021. Antallet er næsten fordoblet siden 2020, hvor 21 mænd blev vurderet handlet. Samtidig med, at antallet af mandlige ofre er steget, er antallet af kvindelige ofre faldet. Det er sjældent, at der er en næsten ligelig fordeling mellem kønnene, som i 2021.

Mindreårige ofre

 

Ofrene for menneskehandel er i alderen 15-52 år med en gennemsnitsalder på 31 år. De fleste er over 18 år. 18 personer er børn og unge under 25 år, heraf fem mindreårige i        alderen 15-17 år.

26 forskellige nationaliteter

De 80 personer, der er vurderet som ofre for menneskehandel i 2021, er fra 26 forskellige lande.

Der er syv overordnede temaer i rapporten:

  1. Ny handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2022-2025

  2. Identifikation og støtte

  3. Forberedte hjemsendelser

  4. Samarbejde og partnerskaber

  5. Efterforskning og retsforfølgelse

  6. Menneskehandel i medierne

  7. Indsatser i 2022.

Rapporten præsenterer en række data om ofre for menneskehandel i Danmark. Det illustreres bl.a. gennem et fantastisk flot verdenskort inde i rapporten, som danner et overblik over personernes køn, nationalitet og udnyttelsesform.

 

Se den nyeste Årsrapport 2021 her.

Se mere på www.centermodmenneskehandel.dk

 

I Europa og resten af verden 2022

 

Hvis du vil blive  opdateret på, hvad der sker indenfor trafficking i Europa og i resten af verden, så klik ind på vedlagte rapport fra Department Of State, USA og læs deres spændende rapport ”Trafficking in Persons Report 2020”

 

I rapporten finder du  information om Danmark og vores indsats mod trafficking. (Se side 204 -205). Det kan ses, at Danmark med den seneste fire års handleplan har markant øget budgettet fra 63 mio. kr. til 118 mio. kr. Midlerne skal gå til ofrene og bedre støtte til dem.

Det er rigtig godt!  Læs rapporten her.

 

 

Derudover findes også en yderligere rapport fra UNODC - United Nations Office on Drugs & Crime Report fra januar 2021. 

 

Læs rapporten her.