top of page

Seneste tal fra officiel rapport, 2023

 

I 2023 er 112 personer er vurderet som værende handlet.

 

Menneskehandel er en kriminel handling, som oftest foregår i det skjulte. Mange personer udsat for menneskehandel er tilbageholdende med at søge hjælp og støtte, bl.a. af frygt for bagmændene. Derfor kan feltet være behæftet med mørketal. Center mod Menneskehandels statistik omfatter personer, der er vurderet udsat for menneskehandel af de danske myndigheder.

I perioden 2007-2023 har de danske myndigheder vurderet 1233 personer udsat for menneskehandel. I 2023 er der tale om 112 personer. Til sammenligning var 73 personer vurderet udsat for menneskehandel i 2022.

Nøgletal 2023

I 2023 er 112 personer vurderet udsat for menneskehandel. Det er en stigning på 35 pct. fra året før og det højeste antal siden 2016.

Af de 112 personer udsat for menneskehandel i 2023, er 58 udnyttet til seksuel udnyttelse. Alle 58 personer er over 18 år, og de fleste er kvinder. Størstedelen er udnyttet til prostitution.

23 personer er udnyttet til tvangsarbejde, og de er alle over 18 år. 14 er mænd og ni er kvinder. 10 af mændene og to af kvinderne er udnyttet i byggebranchen. Tre kvinder er udnyttet til omsorgsarbejde og rengøring i privat regi. De resterende mænd og kvinder er udnyttet i forskellige brancher.

De 112 personer, der er vurderet udsat for menneskehandel i 2023, var i alderen 17-53 år med en gennemsnitsalder på knap 33 år. 26 af de 112 personer, og hermed knap hver fjerde, var under 25 år, da de blev vurderet udsat for menneskehandel. Tre personer var 17 år.

Se den nyeste Årsrapport 2023 her.

Se mere på www.centermodmenneskehandel.dk

 

I Europa og resten af verden 2023

 

Hvis du vil blive  opdateret på, hvad der sker indenfor trafficking i Europa og i resten af verden, så klik ind på vedlagte rapport fra Department Of State, USA og læs deres spændende rapport ”Trafficking in Persons Report 2023”

 

I rapporten på side 86 ser du et fint billede af, hvordan landende i Europa er ratet. Det ses, at Danmark er kommet tilbage og blevet en "Tier 1" nation. Det er rigtig godt. Hvad betyder så Tier 1. Det kan du læse lidt om på side 69.

 

Rapporten giver et fint her-og-nu billede af verdens indsats eller mangel på samme mod trafficking.  Det er sådan, at Danmark med den seneste aktuelle fire års handleplan har markant øget budgettet fra 63 mio. kr. til 118 mio. kr. Midlerne har sikkert medvirket til, at Danmark er tilbage i en Tier 1. rating.

Det er rigtig godt!  Læs rapporten her.

 

 

Derudover findes også en yderligere rapport fra UNODC - United Nations Office on Drugs & Crime Report fra januar 2021. 

 

Læs rapporten her.

bottom of page