top of page

Seneste tal fra officiel rapport, 2022

 

I 2022 er 73 personer er vurderet som værende handlet.

 

Af de personer, der er vurderet udsat for menneskehandel i Danmark, er mere end hver tredje under 25 år, og to tredjedele er kvinder. Mere end halvdelen af de 73 personer er handlet til seksuel udnyttelse. Der er et fald i antallet af personer handlet til tvangsarbejde og strafbare handlinger sammenlignet med 2021.

Ukrainere udsat for menneskehandel. 


Krigen i Ukraine har fordrevet mange mennesker fra deres hjemland. De er sårbare og kan være i risiko for at blive udnyttet. I Danmark er kun et lavt antal fordrevne ukrainere blevet udsat for menneskehandel. Den internationale opmærksomhed på potentiel udnyttelse kan have mindsket risikoen.

 

I 2022 har Center mod Menneskehandel modtaget 22 henvendelser om mistanke om udnyttelse af ukrainere. På baggrund af henvendelserne er fire kvinder fra Ukraine vurderet udsat for menneskehandel, hvoraf alle er udnyttet til prostitution. Antallet af ukrainere udsat for menneskehandel i Danmark er (heldigvis) lavere end frygtet ved krigens begyndelse. Selvsamme mønstre forekommer også i resten af Europa.

Flere ganske unge ofre

 

Mere end hver tredje er under 25 år. De 73 personer, der er vurderet udsat for menneskehandel i 2022, er i alderen 15-54 år, med en gennemsnitsalder på 30 år. Størstedelen er over 18 år.

28 forskellige nationaliteter

De 73 personer, der er vurderet udsat for menneske handel i 2022, kommer fra 28 forskellige lande. De fem hyppigst forekommende nationaliteter er nigerianere, thailændere, marokkanere, rumænere og ukrainere.

Hvidvask og menneskehandel - et større fokus oparbejdes


Forskellige myndigheder indgår med hver deres mandat og fokusområde i bekæmpelsen af menneskehandel i Danmark. Hvidvasksekretariatet i politiet ved National enhed for Særlig Kriminalitet har f.eks. fokus på den del af menneskehandlen, der relaterer sig til hvidvask og økonomisk kriminalitet.

Rapporten præsenterer en række data om ofre for menneskehandel i Danmark. Det illustreres bl.a. gennem et fantastisk flot verdenskort inde i rapporten, som danner et overblik over personernes køn, nationalitet og udnyttelsesform.

 

Se den nyeste Årsrapport 2022 her.

Se mere på www.centermodmenneskehandel.dk

 

I Europa og resten af verden 2023

 

Hvis du vil blive  opdateret på, hvad der sker indenfor trafficking i Europa og i resten af verden, så klik ind på vedlagte rapport fra Department Of State, USA og læs deres spændende rapport ”Trafficking in Persons Report 2023”

 

I rapporten på side 86 ser du et fint billede af, hvordan landende i Europa er ratet. Det ses, at Danmark er kommet tilbage og blevet en "Tier 1" nation. Det er rigtig godt. Hvad betyder så Tier 1. Det kan du læse lidt om på side 69.

 

Rapporten giver et fint her-og-nu billede af verdens indsats eller mangel på samme mod trafficking.  Det er sådan, at Danmark med den seneste aktuelle fire års handleplan har markant øget budgettet fra 63 mio. kr. til 118 mio. kr. Midlerne har sikkert medvirket til, at Danmark er tilbage i en Tier 1. rating.

Det er rigtig godt!  Læs rapporten her.

 

 

Derudover findes også en yderligere rapport fra UNODC - United Nations Office on Drugs & Crime Report fra januar 2021. 

 

Læs rapporten her.

bottom of page