Seneste tal fra officiel rapport, 2020

 

64 personer er vurderet som ofre for menneskehandel i 2019.

Menneskehandel er en kriminel handling, som oftest foregår i det skjulte. Mange ofre for menneskehandel er tilbageholdende med at søge hjælp og støtte, bl.a. fordi de frygter deres bagmænd. Det medvirker til, at feltet er behæftet med mørketal.

 

Center mod Menneskehandel (CMM) vurderer derfor, at det reelle omfang af menneskehandel i Danmark overstiger antallet af personer, der officielt bliver vurderet handlet.

I 2019 er 64 personer vurderet som ofre for menneskehandel.

Kvinder udgør størsteparten af de vurderede ofre

Af de 64 personer, som er vurderet som ofre for menneskehandel i 2019, er 41 kvinder, primært fra Nigeria og Thailand og hovedparten er handlet til prostitution. 22 af de handlede personer er mænd, og en af de vurderede ofre for menneskehandel er transkønnet.

Mindreårige ofre

Af de 64 personer, der blev vurderet handlet i 2019, var 58 personer over 18 år med en gennemsnitsalder på 31 år. De seks mindreårige havde en aldersspredning på 12-17 år med en gennemsnitsalder på 16 år. ​

Ny type årsrapport fra 2020

Årsrapporten er et nyt koncept, der skal bidrage til at udbrede viden om menneskehandel. Med årsrapporten ser CMM tilbage på indsatsen mod menneskehandel i 2019 og rapporten indeholder en række data om de mennesker, myndighederne i Danmark har vurderet som ofre i 2019, herunder antal, køn og nationalitet.

 

Rapporten sætter også fokus på nye tendenser, bl.a. en stigning i henvendelser om udnyttelse af familiesammenførte kvinder. Der er også fokus på internationale projekter, på Skattestyrelsens og Arbejdstilsynets indsats mod menneskehandel og på Anklagemyndighedens arbejde, og hvorfor sager mod menneskehandlens bagmænd i praksis kan være udfordrende.

Rapporten skal inspirere til drøftelser af indsatser og udfordringer på menneskehandelsområdet i Danmark.

 

Se den nyeste Årsrapport 2020 her.

Se mere på www.centermodmenneskehandel.dk

 

I Europa og resten af verden 2020

 

Hvis du vil blive  opdateret på, hvad der sker indenfor trafficking i Europa og i resten af verden, så klik ind på vedlagte rapport fra Department Of State, USA og læs deres spændende rapport ”Trafficking in Persons Report 2020”

 

I rapporten finder du  information om Danmark og vores indsats mod trafficking. (Se side 184-186). Desværre vil man kunne se, at Danmark er faldet i niveau for vores indsats fra  niveau 1. og derved bedste niveaufor national indsats til nu at ligge kun på niveau 2. ud af tre mulige. Det er er et mega tilbageskridt, der bør adresseres mere intensivt af Danmark. Læs rapporten her.