top of page

Therese Glahn

Skuespiller

Kan du nævne tre ord, du forbinder med menneskehandel? 

 

Penge penge penge, eller kynisme, afmagt, magt, eller (u )frihed, korruption.

 

 Jeg kan ikke forstå, hvordan det overhovedet er muligt at smugle mennesker, som en ren forretning, uden at den såkaldte ordensmagt her i landet ikke er klar over det/kan gøre noget ved det.

 

Jeg kan ikke forstå, at man på en lille cykeltur gennem Vesterbro (blot et af mange steder) kan se piger stå til salg og blive købt, uden der bliver grebet ind.

 

Jeg kan ikke forstå, hvordan det er så uoverkommelig en opgave at komme menneskehandel i så lille et land som Danmark til livs. At det er uoverkommeligt at optrevle disse mafialignende forhold og finde en straf, der gør det helt utvetydigt uattraktivt at sælge mennesker. Findes der i Danmark fra politisk hold ingen reel interesse? En interesse i at forhindre menneskehandel?

 

 

Hvad, synes du, Danmark kan gøre for at forhindre udvikling af menneskehandel? 

 

Danmark må kunne tage sit ansvar, evt. ved at skabe rehabiliteringscentre, uddannelsesmuligheder, boligforhold og på sigt give opholdstilladelse til de kvinder, der alligevel smugles hertil og handles med. Eller vi kan skabe foranstaltninger, der på en ordenlig og menneskelig måde får dem tilbage til deres børn/forældre/familie, hvis der da er nogen at vende tilbage til.

 

Dernæst - eller rettere sidst men bestemt ikke mindst - skabe oplysning, oplysning og oplysning. Oplysning er nødvendig på tværs af grænser i et tæt samarbejde i Europa (ja gerne helst verden over, hvis interpol kan). Det kan vel ikke være helt umuligt! Et samarbejde omkring at komme den manglende moral og skruppelløse korruption til livs. Oplysning i vores egne skoler, ja alle skoler vel og mærke.

 

 

Hvad, tror du, er de vigtigste udfordringer omkring menneskehandel i Danmark? 

 

Jeg læser p.t. "Onkel Toms hytte" for min datter på 9½. Den gjorde et uudsletteligt indtryk på mig som barn og jeg ser, at denne bog gør det samme hos min pige. Forskellen er bare, at jeg fik den læst som en historie om noget, der engang havde været.

 

Menneskehandel er menneskehandel og dem, der sælges og købes, er slaver.

 

bottom of page