top of page

 

Ved at se på prostitution som helhed - under hensyntagen til den synsvinkel og den motivation for de, der træder ind sexindustrien - kan man identificere fire meget forskellige kategorier prioriteret efter grad af frihed til selv at vælge:

 

Den første kategori

består af initiativrige kvinder, der har en god og velbetalt forretning helt uafhængig af alfonser. Mange af disse kvinder går ind i prostitution på grund af den høje indtjening og nogle tænker på det som et job på lige fod med andre. Kvinderne i denne gruppe er ofte statsborgere i det land, hvor de agerer som prostituerede (denne kategori er ikke trafficking).

 

Den anden kategori

består af kvinder, der lejlighedsvis agerer i prostitution for at supplere deres ordinære indtægter – altså også ud fra en position af frihed til at vælge selv. Deres bevæggrunde kan være de samme som for den første gruppe, og de er ofte ikke berørt af udnyttelse fra andre parter, fx alfonser.

 

Mange fra denne kategori er unge kvinder, der forsøger at finde en vej ind i en kunstnerisk karriere og lejlighedsvist arbejder i prostitution og/eller som strippere eller aktører inden for pornografi. Kvinderne i denne gruppe er ofte statsborgere i det land, hvor de arbejder (denne kategori er ikke trafficking).

 

Den tredje kategori

består af kvinder, der er blevet drevet til prostitution på grund af alvorligt økonomisk pres og/eller mangel på andre muligheder. De træder ind i en underdanig position og de er ofte nødt til at underkaste sig ekstreme former for udnyttelse af andre parter i sexindustrien, fx bagmænd og alfonser.

 

Mange fra denne kategori er unge kvindelige migranter fra økonomisk dårligt stillede områder i Østeuropa, Balkan, Afrika og Sydøstasien. Kvinder i denne gruppe udnyttes ofte groft af andre parter - enten på gaden eller i lukkede bordeller, fx i en overvåget lejlighed eller fjerntliggende hus. Brugen af ekstreme og voldelige metoder til udnyttelse af disse kvinder varierer i størrelse efter sted og omstændigheder. Og den nøjagtige procentdel af, hvem der udnyttes og hvordan, er altid svær at vurdere (denne kategori kan være delvis trafficking).

 

Den fjerde og sidste kategori

består af kvinder og børn, der er deciderede ofre for trafficking. Det er kvinder, der er blevet lokket med falske løfter, fx jobtilbud, der efterfølgende viser sig at være falsk eller kvinder, der bliver tilbudt ægteskab i udlandet. Fælles for kvinderne er, at de senere bliver tvunget eller presset ind i prostitution. Det kan også være kvinder, der bliver snydt omkring betingelserne for deres prostitution.

 

Ofrenes bagmænd indsamler næsten al indtjening, så ofrene ikke bliver i stand til at realisere drømmen om finansiel sikkerhed eller drømmen om at ændre deres liv - enten i det land, hvor de arbejder som prostitueret eller i deres hjemland (denne kategori er regulær trafficking).

 

De fire kategorier inden for prostitution kan til tider overlappe hinanden og den enkelte kvinde kan undertiden bevæge sig mellem de forskellige kategorier.

 

Kilde: Tekst baseret på Sex Trafficking, Paola Monzini, 2005

Sex til salg?

bottom of page