top of page

Links

Nedenfor finder du en liste over forskellige organisationer, der alle kæmper mod menneskehandel og på forskellig vis bidrager i kampen mod handlede kvinder.

 

Den førstnævnte organisation er en statslig organisation og de efterfølgende fire er NGO’ere (Non-Governmental Organizations).

 

 

Center mod Menneskehandel

www.centermodmenneskehandel.dk 

 

Center mod Menneskehandel arbejder på nationalt og internationalt plan for at hjælpe ofrene.

Center mod Menneskehandel (forkortet CMM) blev oprettet i 2007 og er organisatorisk placeret i Socialstyrelsen under Social- og Integrationsministeriet.

 

Centret refererer til Ligestillingsministeriet, som er den ansvarlige myndighed i forhold til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker 2011-2014.

 

Centrets arbejde tager udgangspunkt i regeringens handlingsplan 2011-2014 og har tre overordnede formål:
 

 • at forbedre den sociale indsats for ofre for menneskehandel

 • at koordinere samarbejdet mellem sociale organisationer, myndigheder og andre relevante aktører

 • at opsamle og formidle viden om menneskehandel.

   

Ikke-statslige hjælpeorganisationer

(Non-Governmental Organizations, NGO’ere)  

 

NEWLIVES – inspiring your future

www.newlives.dk

 

NEWLIVES er en NGO, der med et skræddersyet empowerment-koncept har specialiseret sig i at give kvinderne et nyt selvbillede og i at styrke kvinder i deres vej ud af prostitution. Organisationen består af frivillige og arbejdet udføres kun af frivillige.

NEWLIVES arbejder også med formidling omkring trafficking og er stifter af dette site.

 

Reden International

www.redeninternational.dk

 

Reden International er en NGO, der arbejder for at hjælpe ofre for kvindehandel til en bedre fremtid. Deres målgruppe er udenlandske kvinder i prostitution med særligt fokus på kvinder, der er handlet til den danske sexindustri.

 

Reden International tilbyder:

 

 • ophold på et beskyttet krisecenter, hvor kvinder handlet til prostitution kan bo og modtage støtte døgnet rundt

 • et ’Drop In’-center centralt på Vesterbro, hvor de udenlandske kvinder kan få et frirum, rådgivning og lægehjælp

 • opsøgende gadearbejde, hvor kvinderne mødes i deres daglige miljø

 

Hope Now

www.hopenow.dk

 

HopeNow har siden 2007 arbejdet med over tusind cases. HopeNow udfører direkte socialt og terapeutisk arbejde med handlede mennesker og indsatsen omfatter blandt andet opsøgende arbejde på gader, bordeller, i asylcentre og fængsler.

 

Derudover giver HopeNow juridisk rådgivning om menneskehandel til professionelle, offentligheden og for handlede mennesker. Arbejdet foregår ikke kun i Danmark, men også internationalt.

 

Soroptimisterne i Danmark

www.soroptimist-danmark.dk

 

Soroptimisterne i Danmark er en del af en verdensomspændende organisation af kvinder i erhverv, der gennem serviceprojekter arbejder for at fremme menneskerettigheder og kvinders status gennem at:

 

 • være fortalere for retfærdighed og ligeværdighed

 • skabe sikre og sunde miljøer

 • udbygge adgang til uddannelse

 • fremme udvikling af praktiske og ledende evner til gavn for en bæredygtig fremtid

 

bottom of page