top of page

Du kan støtte os på mange måder

Spred budskabet om, at kvindehandel ikke skal tolereres og at trafficking skal elimineres! Snak om det med dine venner, kolleger og familie.

 

Støt politiet i deres arbejde med at bekæmpe kvindehandel. Vær opmærksom på, hvad du ser.

 

Arbejd for at skabe politisk bevågenhed i forhold til at øge den politiske og økonomiske finansiering af støtte til ofrene, herunder til bedre hjemsendelser, når det skal ske.

 

Nedenfor finder du muligheder for at give din økonomiske støtte til netop den NGO, du helst vil give dit bidrag til.

 

 
NEWLIVES – Inspiring your future

Støt NEWLIVES' empowering af kvinder ved at give dem en personlig donation. Alle midler går ubeskåret til glæde for kvinderne.
Reg. Nr. 7981 Konto nr. 1074255

 

 
Reden International

Vi tager med taknemmelighed imod direkte donationer og pengegaver fra private, som ønsker at hjælpe kvinderne. Alle donationer går direkte til kvinderne – f.eks. i form af nyt tøj, oplevelser, uddannelse eller bedre faciliteter på Krisecenteret.
Angiv navn og e-mail: Reg nr 1551- Konto nr: 10360676.

 

 
HopeNow

Vi modtager meget gerne en donation, der hjælper os med at udføre praktisk arbejde med de mange mennesker, som vi kommer i forbindelse med. Du kan give din støtte ved at benytte dette link

 

bottom of page