top of page

EU anti-trafficking day - 18. oktober

Globalisering betyder, at verden bliver mindre - ikke at den bliver større. Trafficking og forbrydelser forbundet hermed flyder sammen over landegrænser på trods af afstande og forskellige kulturer.

 

En aktivitet, politiindsats eller event imod trafficking gennemført i ét land kan sagtens overføres til gennemførelse i et andet. Verden bliver pludselig meget lille.

 

Alle mulige ”radiokanaler” spiller oven i hinanden og det lyder ikke godt. Europa skal og kan med fordel samles i kampen mod trafficking.

 

Større effektivitet i kampen mod menneskehandel er én af mange grunde til, at EU har indført en fast anti-trafficking-dag.

 

EU-dagen mod menneskehandel blev etableret af Europa Kommissionen i 2007 og er markeret den 18. oktober hvert år.

 

Hovedformålet med denne dag er at øge bevidstheden om menneskehandel og udvekslingen af information, viden og bedste praksis mellem de forskellige aktører, der arbejder på dette område i de forskellige EU-lande. Hvert år tilrettelægger de respektive EU-formandskaber, sammen med Europa Kommissionen og de enkelte medlemsstater, nye arrangementer for at markere denne dag på EU- og nationalt niveau.

 

Direktørerne for EU-retslige og indre anliggender har annonceret en fælles forpligtelse til at tage fat på menneskehandel på en koordineret, sammenhængende og omfattende måde. En fælles indsats vil fokusere på bedre forebyggelse af menneskehandel, mere effektiv efterforskning og retsforfølgelse af gerningsmænd, en mere effektiv beskyttelse af ofrene i overensstemmelse med grundlæggende rettigheder samt sikre et stærkt kønsperspektiv.

 

Europa Kommissionen har derfor fremlagt en strategi til udryddelse af menneskehandel baseret på fem hovedprioriteter, bl.a. bedre identifikation og beskyttelse af ofrene og mere effektiv retsforfølgelse af menneskesmuglerne.

 

Strategien indeholder også initiativer og tiltag til udvikling af systemer til beskyttelse af børn, oprettelse af nationale politienheder med speciale i menneskehandel og etablering af fælles efterforskningshold sammensat af nationale myndigheder og EU-organer.

 

Vi afventer, hvad EU sætter ind fra 2018 og fremadrettet.

 

Indtil da kan du læse mere om EU og indsatsen imod menneskehandel via nedenstående link. (BEMÆRK: disse er fra 2012 - men stadig gældende).

 

 

  • Pressemeddelelse 

 

  • Baggrundsmemo

 

  • Læs mere på Kommissionens hjemmeside

 

  • Link til videoer om menneskehandel

bottom of page