top of page

Kan du nævne tre ord, du forbinder med menneskehandel? 

 

  • Fangeskab

  • Umyndiggørelse

  • Grov vold, i psykisk såvel som fysisk forstand

 

 

Hvad, synes du, Danmark kan gøre for at forhindre udvikling af menneskehandel? 

 

Jeg synes, at Danmark bør gøre mere ud af at oplyse offentligheden omkring menneskehandel samt udstede opholdstilladelse til dem, der har været udsat for menneskehandel.

 

 

Hvad, tror du, er de vigtigste udfordringer omkring menneskehandel i Danmark? 

 

Jeg mener, at der er for ringe beskyttelse af de handlede kvinder og for stor uvidenhed omkring emnet i den brede offentlighed.

 

Sira Stampe

Skuespiller

bottom of page