top of page

Andreas Bo Pedersen

Skuespiller

Kan du nævne tre ord, du forbinder med menneskehandel? 

 

  • Afstumpet

  • Primitivt

  • Hjerteskærende!

 

 

Hvad, synes du, Danmark kan gøre for at forhindre udvikling af menneskehandel? 

 

Alle kan imødekomme menneskerettighedernes basale princip om det enkelte menneskes frihed til at bestemme over sit eget liv og egne valg! Således, at det er umuligt at købe menneskelige ydelser, hvor man har den mindste fornemmelse af, at sælgeren ikke deltager af egen fri vilje!

 

Øjeblikkelig hjælp til de mennesker, som er havnet her i den sammenhæng (hvilket er en livslang indsats for de mennesker). International indsats for forebyggelse og generel global fattigdomsbekæmpelse!

 

 

Hvad, tror du, er de vigtigste udfordringer omkring menneskehandel i Danmark?

 

 Jeg tror ikke, at menneskehandel er et problem for Danmark og danskere! Vi er blot et marked som følge af vores velstand! Jeg er så gammeldags, at jeg tror, at vores opgave/udfordring er at ophøre som marked og hjælpe til indførelse af menneskerettigheder, ligestilling, uddannelse, oplysning, demokrati og tålelige levevilkår i de dele af verden, hvor dette ikke er en selvfølge!

 

bottom of page