top of page

Lykke Sand

Skuespiller

Kan du nævne tre ord, du forbinder med menneskehandel? 

 

  • Udnyttelse

  • Frihedsberøvelse

  • Misbrug

 

 

Hvad, synes du, Danmark kan gøre for at forhindre udvikling af menneskehandel? 

 

Prostitution i det hele taget handler, som alle andre varer, om udbud og efterspørgsel. Hvis Danmark vedtog at kriminalisere sexkøb, kunne det forhåbentlig mindske efterspørgslen. Det ville også sende et fint signal til unge piger i gråzonen omkring prostitution om, at man ikke må købe et andet menneskes krop til sex.

 

Der har allerede været adskillige oplysningskampagner omkring handlede kvinder og de skal blive ved med at være der. Kampagnerne skal videreudvikles og tilpasses målgruppen, de er tiltænkt. Man bliver nødt til at blive ved med at tro på det bedste i mennesker og derved, at oplysning og information omkring handlede kvinders vilkår kan vække en følelse af empati og medmenneskelighed hos potientielle sexkunder.

 

 

Hvad, tror du, er de vigtigste udfordringer omkring menneskehandel i Danmark? 

 

For mig at se er det meget vigtigt, at vi i Danmark kriminaliserer kunderne og ikke de handlede kvinder. I stedet for at fængsle eller udvise dem for at være illegale indvandrere, må vi se dem som ofre udsat for krænkelse af menneskerettighederne og tage os af dem. Det kunne evt. være i form af uddannelse og/eller opholdstilladelse, så vi sikrer dem bedre muligheder og vilkår.

 

Hvis vi følger en sådan politik overfor de handlede kvinder, kan man håbe på, at flere af dem tør søge hjælp hos opholdssteder og politi.

 

bottom of page